Col·legi Joan Bardina

Preinscripció per al nou curs 2014-2015

El calendari de preinscripció i matrícula és l’oficial establert pel Departament d’Ensenyament per als centres docents sostinguts amb fons públics.

Llistes de correu

Abans d'actualitzar les dades és convenient comprovar el correu brossa o spam.

Accedir al: Formulari d'actualització de dades

Si utilitza un correu d'empresa tingui en compte que els filtres de contingut dels servidors de correu corporatius poden rebutjar  els missatges de les llistes de distribució. Si per aquest motiu no pot rebre el nostre correu, es aconsellable que es posi en contacte amb el departament informàtic de la seva empresa perquè li brindi assistència.

Presentació

Malgrat ser una entitat centenària estem en constant renovació gràcies a un equip docent estable preocupat tant per la qualitat de l'ensenyament com per estar al dia en les innovacions pedagògiques, que treballa cada dia amb la il·lusió de millorar la tasca portada a terme. Aquests professionals són l'autèntica garantia d'una institució que ofereix una bona i complerta formació als alumnes.

Tots els recursos dels quals disposa l'escola, materials i humans, tenen un únic objectiu: Vetllar i millorar constantment la formació personal i acadèmica dels nostres alumnes per tal que puguin afrontar amb iniciativa, preparació i responsabilitat els futurs reptes personals, socials i professionals.

La nostra feina

  • Col·laborar estretament amb les famílies dels nostres alumnes.
  • Atendre d'una manera individualitzada l'alumnat gràcies al seguiment tutorial.
  • Orientar els alumnes en totes les vessants: personal, acadèmic i professional.
  • Organitzar l'ensenyament atenent les necessitats de tothom: racons, petits grups de treball, desdoblaments, grups flexibles, tallers, suports individuals.
  • Proporcionar estratègies d'estudi i aprenentatge.
  • Incorporar i aprofitar els nous recursos tecnològics.
  • Crear un clima de participació potenciant el diàleg.
  • Conscienciar de la necessitat d'un desenvolupament sostenible.
  • Estimular l'esperit crític i creatiu i promoure els valors humans de solidaritat, pau i respecte.

"No volem fer nens savis. Volem fer nois i noies que siguin persones. Si són savis, millor, però primer de tot que siguin persones". Joan Bardina i Castarà

Pujar